13 ianuarie 2022 – 143 de ani de la nașterea savantului ION BORCEA

Au trecut 143 de ani de la nașterea unuia dintre cei mai mari zoologi români, profesorul universitar Ion Borcea. Acesta a văzut lumina zilei pe meleaguri băcăuane, la Buhoci, la 13 ianuarie 1879, într-o familie de preoți, urmând ca anii copilăriei să și-i petreacă în satele Letea și Racova.

Actul de nastere – Ion Borcea

Studiile liceale le-a făcut la Iași, devenind elevul profesorului Teodor Nicolau, cel care l-a influențat în mod hotărâtor în alegerea profesiei. După absolvirea liceului a urmat Facultatea de Științe a Universității Mihăilene din Iași. Studentul Ion Borcea se remarca prin dăruirea și pasiunea cu care urmărea cursurile și activitățile practice, fapt ce a contribuit la numirea acestuia, de către profesorul Paul Bojor, ca preparator la Catedra de Morfologie Animală. În 1901 a plecat la Paris, unde a urmat cursurile Facultății de Științe de la Sorbona, pe care le-a finalizat cu succes, devenind licențiat în 1903. În anul 1905, și-a susținut teza de doctorat intitulată: „Recherches sur le système uro-génital des Elasmobranches“ (Studiul sistemului urogenital al peștilor elasmobranchi).

După obținerea doctoratului Ion Borcea s-a reîntors în țară, unde a fost numit conferențiar la disciplina Zoologie, în 1912 devenind profesor titular la Catedra de Zoologie. După revenirea în țară a făcut cercetări de entomologie, publicând lucrarea: „Contribuții la catalogul Aphidelor din România“. Deși era zoolog  a avut și preocupări în domeniul botanicii, studiind plantele rare și endemice de pe dunele de nisip de la Agigea.

Profesorul Ion Borcea a fost promotorul combaterii biologice a insectelor dăunătoare din România, cea mai mare realizare a acestuia rămânând, însă, fondarea Stațiunii Zoologice Maritime de la Agigea, o adevărată școală de biologie marină.

Basorelief

 Opera sa, încă de actualitate, ne impresionează prin diversitate și profunzime.

 Casa memorială „Ion Borcea“ se află în comuna Racova, situată la 27 km de Bacău. Aici și-a petrecut copilăria şi adolescenţa profesorul universitar Ion Borcea. Casa, cu o vechime de 100 ani, este  astăzi  o subunitate a Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii  Bacău. Ea găzduieşte expoziţia permanentă dedicată vieţii şi operei marelui savant, unul dintre primii oameni de ştiinţă care a înţeles importanţa şi rolul Oceanului Planetar.

Profesorul Ion Borcea a publicat peste 100 de lucrări ştiinţifice în domeniile morfologiei, entomologiei, ihtiofaunei Mării Negre, faunei marine şi a relictelor pontocaspice din limanuri şi complexul Razelm. Opera sa, de strictă actualitate, este greu de egalat, devenind nu numai un termen de referinţă în sine, dar şi un model spre care să tindem.

Casa Memorială din comuna Racova

În onoarea sa, câteva specii de insecte îi poartă numele,  de exemplu Chalcimerus borceai din familia Torymidae, ordinul Hymenoptera, descrisă în anul 1962 de către Steffan şi Andriescu. Tot în semn de omagiu, numele său a fost dat unui braț al fluviului Dunărea, dar și unor licee și străzi din țară, precum și Staţiunii de Cercetări Maritime de la Agigea. Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii din Bacău poartă numele „Ion Borcea“ ca o  recunoaştere a meritelor sale.

Savantul Ion Borcea, prin neobosita sa activitate, ocupă un loc de frunte în galeria marilor oameni de știință ai județului Bacău.

La sediul Muzeului de Științele Naturii a fost organizată o expoziție dedicată marii personalități științifice care a fost Ion Borcea în anii 2017-2018.

Mormântul savantului Ion Borcea- cimitirul din satul Racova

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *