5 iunie – Ziua Mondială a Mediului Înconjurător.

„În fiecare an, la 5 iunie este aniversată Ziua mondială a mediului înconjurător. Marcarea acestei zile reprezintă unul dintre principalele mijloace prin care se încearcă să se stimuleze preocuparea oamenilor pentru protejarea mediului înconjurător şi în același timp să fie sensibilizați factorii de decizie politică pentru a acționa în acest sens.

Înțelegând importanța protecției mediului, atât pentru generația de astăzi, cât și pentru generațiile viitoare, Consiliul Județean Bacău a încercat întotdeauna, să implementeze proiecte de protejare și conservare a mediului înconjurător.

Urmând liniile europene pentru o dezvoltare durabilă, Consiliul Județean Bacău a implementat o serie de proiecte care promovează conceptul de compromis între progresul economic şi social fără a pune în pericol echilibrul natural al planetei.

Printre acestea amintim proiectul „Sistem integrat de management al deșeurilor solide in județul Bacău”, finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Mediu și cofinanțat de către Consiliul Județean.

Pentru implementarea proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău, toate UAT-urile din județ s-au asociat în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, unde, prin Documentul de Poziție, au stabilit modul de implementare și respectare a tuturor angajamentelor din acest proiect.
Valoarea totală a investițiilor este una substanțială, ridicându-se la un total de circa 36 milioane de euro, din care contribuția județului a atins valoarea de 3,5 milioane de euro.

Investițiile implementate prin acest proiect sunt:
– construirea celei de a doua celule a depozitului de deșeuri Bacău – singurul la nivel județean;
– închiderea și ecologizarea a șase depozite de deșeuri neconforme din mediul urban (Onești, Moinești, Comănești, Tîrgu Ocna, Buhuși, și Dărmănești);
– construirea unei stații de transfer, a unei stații de sortare și a unei stații de compostare la Onești;
– construirea a două stații de transfer: una la Găiceana și una la Berești Tazlău;
– achiziționarea de echipamente pentru colectarea și transportul deșeurilor (pubele rezidual, pubele bio , IGLU-uri de 3 mc, containere pentru deșeurile reciclabile), in valoare totala de aproximativ 6,6 milioane de Euro.

​În completarea sistemului integrat de deșeuri, la propunerea A.D.I.S. Bacău, Consiliul Județean Bacău a inițiat demersurile pentru realizarea din fonduri POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare), a unei instalații de tratare mecano-biologică (TMB) cu digestie anaerobă și achiziționarea de echipamente pentru extinderea colectării deșeurilor reciclabile și biodegradabile.
​Tratarea deșeurilor în instalația TMB va duce, atât la stabilizarea biologică a deșeurilor (în proporție de 70%), cât și la reducerea semnificativă a cantității depozitate, asigurând îndeplinirea obiectivelor și țintelor prevăzute la nivel județean. Valoarea estimată a acestei instalații este de circa 49 milioane de Euro.
​În acest sens, Consiliul Județean Bacău are astăzi în curs de desfășurare, procedura de licitație pentru contractarea de servicii de consultanță și asistență tehnică „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul Extindere a sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Bacău în perioada 2020-2023”.
Investițiile propuse a se realiza, în completarea infrastructurii deja implementate prin proiectul POS Mediu, vor contribui la creșterea standardului de viață al unui număr de 585 mii locuitori și îmbunătățirea calității factorilor de mediu din județ, prin optimizarea sistemului de gestionare a deșeurilor, conform noilor cerințe legislative din sector, prevederilor pachetului economiei circulare și angajamentelor asumate prin sectorul de mediu.
Ținând cont de necesitatatea asigurării unui serviciu de calitate pentru populație în condițiile minimizării costurilor și devierii deșeurilor de la depozitare, amenajarea unor facilități pentru tratarea deșeurilor precum construirea instalației TMB cu digestie anaerobă va asigura sustenabilitatea sistemului integrat de management al deșeurilor în vederea conformării cu prevederile directivelor europene aplicabile sectorului de mediu și implicit atingerea obiectivelor de reciclare a tuturor UAT-urilor membre ADIS.

Sursa: csjbacau.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *