A început depunerea dosarelor pentru proiectul ,,O casă pentru fiecare tânăr”

Primarul municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula, aduce la cunoștința persoanelor interesate că, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 449 din 23.12.2019, a fost aprobat Regulamentul privind regimul atribuirii gratuite, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani a unei suprafețe de teren, din terenurile aflate în proprietatea municipiului Bacău, pentru construirea unei locuințe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/ 2003.

În condițiile legii și a acestui regulament, pot depune cereri pentru atribuirea unui teren în suprafață de 300 de mp. pentru construirea unei locuințe proprietate personală, următoarele persoane:

– să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 35 de ani neîmpliniți la data depunerii cererii;

– să aibă o singură cerere depusă, în nume propriu sau împreună cu soțul/ soția;

– să aibă cetățenie română și domiciliul în municipiul Bacău;

– solicitantul și soțul/ soția, după caz, să nu fi avut sau să nu dețină în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe atât în Bacău, cât și în alte localități.

Pentru dovedirea îndeplinirii condițiilor precizate mai sus, solicitanții vor depune următoarele documente:

– cererea tip, potrivit modelului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 449 din 23.12.2019;

– copie xerox a certificatului de naștere al solicitantului, soțului/ soției, copiilor, după caz;

– copie xerox  a actului de identitate al solicitantului, soțului/ soției, după caz;

– copie xerox  a certificatului de căsătorie, după caz;

– declarația solicitantului și a soțului/ soției, după caz, autentificată la notarul public, pe proprie răspundere, precum că nu a avut sau că nu deține în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe atât în Bacău, cât și în alte localități;

– copia actelor de studii ale solicitantului și soțului/ soției, după caz,

– documente din care să rezulte situația locativă (cu chirie, la părinți sau alte cazuri).

În plus față de aceste documente, persoanele interesate, în vederea efectuării evaluării punctajului deținut, pot depune și:

– extras de cont cu economiile personale (depozit bancar deschis pe numele solicitantului, soțului/ soției, după caz sau orice alte documente relevante pentru dovedirea veniturilor); pentru extras de cont cu economii personale de minim 8.000 de lei, se acordă punctaj suplimentar;

– certificat de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul.

În situația în care cererile sunt considerate eligibile, înainte de data aprobării în Consiliul Local al Municipiului Bacău a propunerii de atribuire, solicitantul are obligația actualizării dosarului.

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 449 din 23.12.2019 care cuprinde Regulamentul și anexele acestuia (model cerere, criterii suplimentare, proiecte locuințe) poate fi lecturată inclusiv pe site-ul: Municipiul Bacău – Consiliul Local – Hotărâri ale Consiliului Local – 2019.

ANUNȚ – depunere cereri terenuri HCL 449

Cerere tip terenuri HCL 449_Anexa 1

Criterii suplimentare_Anexa 2

HCL nr. 449 din 23.12.2019

Proiect Casa 1 parter_ Anexa 3

Proiect Casa 2 parter si mansarda_Anexa 4

Proiect Casa 3 parter si etaj_Anexa 5

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *