Începând cu ora 10.00, va avea loc un nou exercițiu “Miercurea Alarmelor”. Sirenele vor emite semnalul „Alarmă la dezastre”, careCITEȘTE