Controale la Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău

Va fi formată o comisie de analiză și verificare a activităţii Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., în vederea întocmirii rapoartelor de specialitate.

Comisia va solicita documentele din cadrul Societății de Servicii Publice Municipale
Bacău SA prin Structura de Guvernanță Corporativă și își va desfășura activitatea într-o
perioadă de 60 de zile.

Comisia va avea următoarele atribuții:

  • Analiza situatiei existente, din punct de vedere al managementului operational, financiar si de personal;
  • Analiza și verificarea aplicării prevederilor privind guvernanța corporativă în cadrul
    Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.;
  • Analiza și verificarea performantei financiare si nefinanciare a Societății de Servicii
    Publice Municipale Bacău S.A.;
  • Analiza și verificarea evoluției principalilor indicatori economico-financiari realizați de Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA;
  • Întocmirea raportului privind constatările în urma analizei și verificărilor efectuate și prezentarea acestuia Consiliului Local;
  • alte atribuții stabilite de autoritatea publică tutelară.

Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA este o societate cu capital public,
având drept unic acţionar Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Bacău şi funcţionează în baza Actului Constitutiv, a Legii nr.31 din 16 noiembrie 1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare și ale HG nr. 722/28.08. 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *