Elevii din Bacău au dreptul la burse școlare!

Acordarea burselor școlare a devenit una din prioritățile primarului Lucian Stanciu Viziteu și reprezintă recunoașterea pe care o are Primăria municipiului față de aceștia.

Deși în județul Bacău există numeroase unități administrativ-teritoriale, iată că niciuna dintre acestea nu a fost interesată pentru acordarea burselor elevilor din Învățământul preuniversitar sau dacă au fost acordate, acest lucru s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor legale.

Primarul Municipiului Bacău, Lucian Stanciu Viziteu a inițiat un proiect de hotărâre prin care elevii școlilor băcăuane care au dreptul de a primi burse să poată intra în posesia lor respectându-se întru totul prevederile articolului 82 din Legea Educației Naționale.

Este pentru prima dată când municipalitatea oferă aceste drepturi în spiritul și litera legii. Până acum, conform unei adrese înaintate de Avocatul Poporului, nu s-au respectat criteriile generale prevăzute de OMCTS nr 557 din 2011.

Beneficiarii educației:

(1) Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse de performanță, de burse de merit, de burse de studiu și de burse de ajutor social.
(2) Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București.

(3) Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Criteriile specifice de acordare a burselor de performanță, de merit, a burselor de studiu și a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administrație ale unităților de învățământ, în limitele fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităților școlare.

(4) Elevii pot beneficia și de burse pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice, precum și de credite pentru studiu acordate de bănci, în condițiile legii.

(5) Elevii și cursanții străini din învățământul preuniversitar pot beneficia de burse, potrivit prevederilor legale.

(6) Elevii etnici români cu domiciliul stabil în străinătate beneficiază de burse, potrivit prevederilor prezentei legi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *