Facilități fiscale pentru a sprijini societățile comerciale afectate pe perioada stării de urgență

Până acum, în municipiul Bacău s-a reușit trecerea cu bine peste vârful pandemiei, însă este nevoie de însănătoșirea grabnică a economiei. Trebuie susținuți întreprinzătorii locali, pentru ca aceștia, la rândul lor, să se dezvolte și să poată menține locuri de muncă bine plătite pentru băcăuani.

De aceea, autoritățile locale au hotărât să acorde o serie de facilități fiscale pentru a-i ajuta pe cei afectați de instituirea stării de urgență: atât operatorii economici care și-au întrerupt activitatea cât și persoanele fizice cu obligaţii bugetare restante la 31 martie 2020:

  • reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 50 % pe durata stării de urgență (60 de zile) pentru clădirile nerezidențiale de pe raza Municipiului Bacău, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice și folosite pentru activități economice care și-au întrerupt total sau parțial activitatea.
  • scutirea de la plata taxei pe clădiri, pe durata stării de urgență, datorată de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a municipiului Bacău, dacă utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.
  • scutirea de la plată, pe perioada stării de urgență, a taxei de folosire temporară a domeniului public pentru utilizatorii cu activități economice care și-au întrerupt total sau parțial activitatea.
  • scutirea de la plata taxei și a chiriei pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, în cazul contractelor de concesionare, închiriere sau asociere în participaţie, scutirea aplicându-se pentru perioada 14 mai – 31 august 2020.
  • anularea penalităților pentru obligațiile fiscale restante la 31 martie 2020, datorate bugetului local, de către toate categoriile de debitori – persoane fizice, persoane juridice sau entități fără personalitate juridică

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *