Focar de Pestă Porcină Africană în localitatea Holt, comuna Letea Veche

 In data de 10.04.2019 a fost confirmată prezența virusul pestei porcine africane (P.P.A.) la doi porci domestici, în gospodăria unui proprietar din localitatea Holt, comuna Letea Veche județul Bacău, diagnostic stabilit de către (I.D.S.A.) – Laboratorul Național de Referință pentru Diagnostic și Sănătate Animală.
Încă de la notificarea suspiciunii de boală, pe probele analizate de L.S.V.S.A. Bacău, serviciile veterinare au intervenit de urgență.
Gospodăria afectată a fost plasată sub supraveghere oficială, au fost aplicate măsuri de restricție pentru circulația persoanelor, animalelor, produselor, subproduselor și mijloacelor de transport. De asemenea s-a procedat la uciderea preventivă a unui porc rămas în exploatație, ecarisarea cadavrului și dezinfecția în focar.
Astazi 10.04.2019, în cadrul ședinței Centrului Local de Combatere a Bolilor, a fost aprobat Programul de măsuri pe care D.S.V.S.A. Bacău și instituțiile cu atribuții îl aplică în zonele de restricție, stabilite după cum urmează:

1. ZONA DE PROTECȚIE cuprinde 6 localitati din două comune, și un municipiu, pe o raza de 3 km in jurul exploatației infectate respectiv:
Localitatea Holt , parte din localitatea Radomiresti, Letea Veche – Comuna Letea Veche; parte din Municipiul Bacau, Dospinesti, Buhoci – Comuna Buhoci

2. ZONA DE SUPRAVEGHERE cuprinde 28 localitati din 12 comune, si un municipiu pe o rază de 10 km în jurul exploatației infectate, în care este inclusă și zona de protecție, respectiv localitatile:
Zapodia, Hertioana De Jos, Hertioana Razesi, Traian – din comuna Traian; Prajesti – din comuna Prajesti; Schineni, Saucesti, Bogdan Voda din comuna Saucesti; Lilieci din comuna Hemeius; Barati, Margineni – comuna Margineni; Magura – comuna Magura; Luizi Calugara – comuna Luizi Calugara; Sarata – comuna Sarata; municipiul Bacau; Siretu, Rusi Ciutea, Letea Veche – comuna Letea Veche; Furnicari,Tamasi – comuna Tamasi; Coteni, Buhocel, Buhoci, Bijghir – comuna Buhoci; Bibiresti, Garla Anei, Botesti, Viforeni – comuna Ungureni

 MĂSURILE DIN ZONA DE PROTECȚIE ȘI SUPRAVEGHERE includ, printre cele mai importante acțiuni :

• O campanie de conștientizare a cetățenilor, prin instalarea semnelelor și panourilor de avertizare pe căile de acces din zonele de protecţie. Aceste semne se vor instala şi pe drumurile ce delimitează graniţele zonelor de protecţie şi de supraveghere.
În toate locurile de mare vizibilitate din localitățile cu restricții, vor fi amplasate afișe cu reguli simple și clare pe care toți crescătorii de suine au obligația să le respecte pentru a preveni răspândirea bolii;

• Recensământul tuturor exploataţiilor care vor fi vizitate de echipele formate din medici veterinari, desemnate de catre D.S.V.S.A. Bacau, într-un termen de cel mult şapte zile, în vederea efectuării unui examen clinic al porcilor şi a unui control al registrului şi al mărcilor de identificare a porcilor ;

• Amplasarea de dezinfectoare rutiere în jurul focarului

• Prin grija autoritatii publice locale, la intrarile si ieșirile din gospodăriile populației care dețin porci din perimetrul stabilit de către DSVSA Bacău, în jurul focarului, se vor instala dezinfectoare individuale, în termen de 5 zile de la adoptarea prezentului plan de masuri ;

• In vederea descurajarii comertului ilicit cu porci vii, carne si produse din carne se realizează controale în trafic în zonele de restricție ;

• Se interzice circulaţia şi transportul porcilor pe drumurile publice sau private. Această interdicţie nu trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră, fără descărcare sau oprire, cu documente legale;

• În zonele în care s-a identificat P.P.A. la porc domestic, în Fondul de vânătoare de pe raza U.A.T., se realizeaza vânătoarea intensivă până la reducerea efectivelor de mistreți la limita cotelor optime

CRESCĂTORII DE PORCI TREBUIE SĂ RESPECTE URMĂTOARELE REGULI :

 Circulația și transportul porcilor pe drumurile publice sau private, sunt interzise.
 Se interzice intrarea / iesirea porcilor din exploatatie pe perioada restrictiilor.
 Nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde în exploataţie, nici nu poate ieşi din aceasta, fără autorizarea D.S.V.S.A. Bacău.
 Anunțați imediat medicul veterinar de aparitia oricăror semne de boală sau mortalitate la porcii din gospodărie.
 Se interzice creșterea liberă a porcinelor domestice în vecinătatea pădurilor precum și pe suprafața gropilor de gunoi și în raza acestora, în scopul evitării contactului cu populația de porci mistreți.
 Creșteți porcii în spații împrejmuite, în adăposturi închise, cu respectarea condițiilor de igienă, microclimat și bunăstare.
 Nu intraţi în adăposturile unde creşteţi porcii cu încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe stradă; este recomandat chiar ca, pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost, să puneţi o tăviţă cu paie îmbibate cu o soluţie slabă de sodă caustică.
 NU CUMPĂRAŢI PURCEI DIN LOCURI NECUNOSCUTE, DE LA INTERMEDIARI SAU MIJLOCITORI DE ANIMALE, FĂRĂ A FI IDENTIFICAŢI (CU CROTALIE) ŞI FĂRĂ CERTIFICAT SANITAR VETERINAR DE SĂNĂTATE ELIBERAT DE MEDICUL VETERINAR, PENTRU CĂ EXISTĂ PERICOLUL SĂ INTRODUCEȚI ÎN GOSPODĂRIE PORCI BOLNAVI, ȘI ASTFEL SĂ DIFUZAȚI PESTA PORCINĂ AFRICANĂ!
 Se interzice sacrificarea porcilor din gospodărie fără anunțarea medicului veterinar.
 Colaborați cu medicul veterinar arondat pentru efectuarea examenelor clinice și recoltarea probelor pentru examene de laborator.
 Este interzisă scoaterea din gospodărie a cărnii de porc și produselor provenite de la aceștia.
 Nu comercializați carnea proaspătă și produsele din carne de porc rezultate din taierea porcinelor în exploatația proprie ( consumul acestor produse se face numai în exploatația respectivă, după examenul de specialitate asigurat de către medicul veterinar arondat).

 Nerespectarea acestor măsuri atrage sancțiuni contravenționale sau penale după caz.

Facem precizarea că pesta porcină africană nu afectează omul, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, singurele specii afectate fiind porcii domestici şi mistreţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: