ISU a închis un restaurant din cauza neregulilor

În timpul unui control pe line de prevenire a incendiilor, inspectorii ISU au descoperit mai multe nereguli la o unitate de alimentație

Pe timpul acestor controale inspectorii de prevenire au urmărit cu prioritate, fără a se limita la acestea, următoarele aspecte: respectarea capacității maxime de utilizatori, funcționarea din punct de vedere al autorizării privind securitatea la incendiu, respectarea cerințelor care au stat la baza emiterii autorizației de securitate la incendiu și asigurarea condițiilor de evacuare a utilizatorilor.

            Pe timpul controlului efectuat la o unitate de alimentație publică, regim de înălțime P+1E, cu aria desfășurată de 1342 mp, inspectorii de prevenire au constatat încălcări grave ale cerinței esențiale de securitate la incendiu, motiv pentru care obiectivul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 50.000 lei, iar ca măsură complementară, a fost dispusă oprirea funcționării ori utilizării construcției. Neregulile care au stat la baza luării acestei măsuri sunt: depășirea numărului de niveluri supraterane față de valoarea de referință admisă pentru clădirile cu nivelul V de stabilitate la incendiu/gradul de rezistență la foc, neechiparea construcției cu instalație de detectare, semnalizare și avertizare la incendiu și lipsa hidranților interiori și exteriori.

            Reamintim faptul că prevenirea situațiilor de urgență reprezintă unul dintre obiectivele prioritare ale instituției noastre, aspect realizat atât prin intermediul activităților de prevenire, cât și prin intermediul acțiunilor de control.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *