MĂSURILE LUATE ÎN BACĂU ÎN VEDEREA EVITĂRII AGLOMERĂRII DE PERSOANE LA SEDIILE SERVICIILOR TERITORIALE

MĂSURILE LUATE LA INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL BACĂU ÎN VEDEREA EVITĂRII AGLOMERĂRII DE PERSOANE LA SEDIILE SERVICIILOR TERITORIALE PRECUM ŞI A PREVENIRII RĂSPÂNDIRII COVID-19:

În perioada 12-31.03.2020, activitățile de audiență, relații cu publicul, registratura generală și de apostilare a actelor oficiale administrative la sediul Instituției Prefectului – județul Bacău sunt suspendate.
Cetățenii și instituțiile publice se pot adresa instituției prefectului prin celelalte mijloace de comunicare decât prezentarea personal la sediul instituției.
Serviciile privind soluționarea petițiilor, cererilor de informații de interes public, memorii, documentații de fond funciar, recuperare taxe, vor fi efectuate exclusiv prin corespondență poștală/curierat rapid: str. Mărăşeşti, nr. 2-4, CP 600017, municipiul Bacău, judeţul Bacău,
e-mail: relatiipublic@prefecturabacau.ro, secretariat@prefecturabacau.ro, fax: 004-0234-545.601, telefon: 0234 541 021, 0234534224.
Serviciile privind soluționarea cererilor pentru eliberarea apostilei vor fi efectuate exclusiv prin corespondență cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 8 din Instrucțiunile MIRA nr. 82/2010 privind organizarea și desfășurarea activității de eliberarea apostilei pentru actele oficiale administrative (Art. 8 „Solicitanții pot depune documente și prin corespondență, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:
a) Actul pentru care se solicită eliberarea apostilei este însoțit de documentele prevăzute la art. 6 și 7;
b) Documentele sunt transmise printr-un serviciu de curierat rapid, cu confirmare de primire;
c) Contravaloarea cheltuielilor ocazionate de transmiterea actului și a apostilei către solicitant sunt suportate de către acesta”.
Adresa de corespondență este: str. Mărăşeşti, nr. 2-4, CP 600017, municipiul Bacău, judeţul Bacău, cu detalii la telefon: 0234 541017.

MĂSURILE LUATE LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULĂRI VEHICULE BACĂU ÎN VEDEREA EVITĂRII AGLOMERĂRII DE PERSOANE LA SEDIILE SERVICIILOR TERITORIALE PRECUM ŞI A PREVENIRII RĂSPÂNDIRII COVID-19:

Începând cu data de 12.03.2020, pentru cererile privind activitățile specifice din domeniul înmatriculări si permise de conducere adresate serviciului regim permise de conducere și înmatriculări vehicule Bacău, accesul în incinta sediului nostru va fi permis doar titularilor, după caz persoanelor mandatate/delegate, în baza programărilor online și a actului de identitate în original și se va face cu cel mult 15 minute înainte de ora programată.
Cererile privind activitățile specifice din domeniul înmatriculări și permise de conducere adresate Serviciului regim permise de conducere si înmatriculări vehicule Bacău se depun exclusiv în baza unei programări online.
Excepţie:
1. reexaminarea la proba teoretică și reprogramările/programările proba practică, în aceste cazuri, accesul la ghișeu/sala de examinare urmând să se efectueze progresiv conform programului de lucru.
2. duplicate plăci înmatriculare –
accesul solicitanţilor va fi permis fără programare, zilnic, între orele 15.00-16.30. (ghişeele de înmatriculări)
În perioada 11.03.2020 – 31.03.2020, activitățile de audiențe la sediul Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculări vehicule Bacău sunt suspendate.
Activitățile se vor desfășura exclusiv prin corespondența poștală sau e-mail: permise@prefecturabacau.ro.

MĂSURILE LUATE LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE PAȘAPOARTE BACĂU ÎN VEDEREA EVITĂRII AGLOMERĂRII DE PERSOANE LA SEDIILE SERVICIILOR TERITORIALE PRECUM ŞI A PREVENIRII RĂSPÂNDIRII COVID-19:

În perioada 11-31.03.2020, cererile de eliberare a pașapoartelor simple electronice/pașapoartelor simple temporare se depun la Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte Bacău, exclusiv în baza programărilor on-line.
Programările on-line vor fi efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro.
Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.
Accesul în locații în vederea depunerii cererilor de eliberare a pașapoartelor va fi permis doar solicitanților și, după caz, reprezentanților legali ai acestora, în baza programărilor on-line și a documentului de identitate, în original.
În ceea ce privește ridicarea pașapoartelor simple electronice/pașapoartelor simple temporare, accesul în locații se va face în baza tichetului eliberat la depunerea cererii și a documentului de identitate, în original.

Serviciile pentru care nu se fac programări on-line, solicitate Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte, vor fi efectuate exclusiv prin corespondență poștală sau e-mail (adeverințe, petiții și informații de interes public) pasapoarte@prefecturabacau.ro .
Accesul la ghișeele de relații cu publicul ale Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte, în vederea ridicării adeverințelor solicitate prin intermediul poștei electronice, se face în baza documentului de identitate, în original.

Activitățile de audiență, la sediul Serviciului Public Comunitar de Pașapoarte, vor fi suspendate în perioada 11-31.03.2020.

În funcție de evoluția situației la nivel național, măsurile pot fi prelungite pentru o perioadă ce va fi stabilită ulterior.

One thought on “MĂSURILE LUATE ÎN BACĂU ÎN VEDEREA EVITĂRII AGLOMERĂRII DE PERSOANE LA SEDIILE SERVICIILOR TERITORIALE

  1. Dacă s-ar răspunde și la telefon ar fi ceva. Ieri, pentru a nu merge cu un copil de 4 ani după mine, am incercat sa sun la numerele de telefon afișate pe siteuri oficiale la Evidența populației Bacău. La unul din numere nu răspunde nimeni, la un altul a răspuns o nesimțită care mi-a închis telefonul in nas. Am reapelat de mai multe ori și nesimțita îmi închidea telefonul de fiecare dată fără să vorbească…probabil am deranjat-o!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *