Modernizarea şi extinderea transportului public la nivelul zonei
metropolitane a Municipiului Bacău.

UAT MUNICIPIUL BACAU anunta lansarea proiectului „ Modernizarea şi
extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a
Municipiului Bacău”, cofinantat prin Planul National de Redresare si
Rezilienta(PNRR) -Componenta C10 – Fondul Local, Investiția I.1.1 –
Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția
de vehicule nepoluante).

Obiectivul general al proiectului „ Modernizarea şi extinderea
transportului public la nivelul zonei metropolitane a Municipiului
Bacău” – vizeaza investiții în infrastructura locală pentru tranziția
verde a zonelor urbane și rurale, reducerea disparităților teritoriale
la nivel regional, intra-regional și intra-județean.

Obiectivele specifice al proiectului sunt:
• cresterea mobilităţii în zona metropolitană prin îmbunătăţirea reţelei
de transport local de călători,
respectiv modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport
ecologic cu autobuze;
•diminuarea duratelor de călătorie la nivel urban;
•creşterea nivelului de siguranţă a reţelei de transport;
• reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi;
•eficientizarea transportului public de călători.

  Proiectul „Modernizarea şi extinderea transportului public la nivelul
zonei metropolitane a municipiului Bacău” propune măsuri complementare
intervenţiilor aflate în implementare, asigurând modernizarea şi
eficientizarea sistemului de transport public la nivelul municipiului,
precum şi extinderea acestuia pentru deservirea necesităţilor zonei
metropolitane.

Proiectul presupune achiziţionarea si operaţionalizarea în cadrul
serviciului de transport metropolitan a:

  • – 24 Autobuze electrice (12 m) .
  • – 5 Microbuze electrice
  • – 10 Staţii de încărcare rapidă pe traseul autobuzelor electrice
  • – 29 Staţii de încărcare standard în autobaza de transport public.

Totodată, partenerii vor realiza următoarele activităţi:
– Lucrări pentru amplasarea şi instalarea staţiilor de încărcare rapidă
pe traseul autobuzelor electrice
– Lucrări pentru amplasarea şi instalarea staţiilor de încărcare
standard în autobaza de transport
public;
– Lucrări de construcţii pentru branşarea punctelor/ staţiilor de
reîncărcare a autobuzelor electrice;
– Activităţi de proiectare (pentru staţiile de încărcare vehicule
electrice) – cheltuieli pentru documentaţii suport şi obţinere avize,
acorduri, autorizaţii.

Valoarea totala a proiectului: 93.136.548,69 lei inclusiv TVA, din care
valoarea finantarii nerambursabile este de 91.672.045,44 lei.

Data semnarii Contractului de Finantare: 28.11.2022.
Perioada de implementare a proiectului: 40 luni.

https://municipiulbacau.ro/modernizarea-si-extinderea-transportului-public-la-nivelul-zonei-metropolitane-a-municipiului-bacau/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *