NOI GHIȘEE DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR DE CAZIER JUDICIAR LA BUHUȘI, COMĂNEȘTI, DĂRMĂNEȘTI ȘI TG. OCNA

În vederea facilitării obținerii certificatului de cazier judiciar și a reducerii timpului de așteptare la ghișeele de lucru cu publicul existente la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, Poliției municipiului Onești și Poliției Municipiului Moinești, Poliția Bacău vine în întâmpinarea cetățenilor prin operaționalizarea unor noi ghișee de eliberare a certificatelor de cazier judiciar.

Astfel, începând cu data de 09.12.2019 cetățenii se vor putea adresa și Polițiilor orașelor Buhuși, Comănești, Dărmănești și Poliției stațiunii Tîrgu- Ocna pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar, astfel încât cetățenii vor avea posibilitatea de a-și ridica la nevoie acest document cât mai aproape de localitatea de domiciliu.

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au fost luate toate măsurile organizatorice și de pregătire a personalului, astfel încât activitatea de eliberare a certificatelor de cazier judiciar să se desfășoare și de la sediile Polițiilor orașelor Buhuși, Comănești, Dărmănești și Poliției Stațiunii Tîrgu Ocna.

Astfel, la nivelul celor 4 sedii de poliție menționate vor funcționa stații de lucru operate de lucrători specializați, care vor permite eliberarea certificatelor de cazier judiciar atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice.

Pentru a obține un certificat de cazier judiciar, orice persoană fizică peste 14 ani, poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă și motivată, la orice sediu în care există ghișeu de cazier judiciar.

Acte necesare:

– cererea tip completată;

– actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanent), aflat în termen de valabilitate.

În situația în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru un minor de până la 14 ani, acesta se poate obține de către părinte / tuture, sau de către un împuternicit al acestora. Acte necesare:

– cererea tip completată; – actul de identitate al părintelui / tutorelui, în copie și originalul;

– certificatul de naștere al minorului, în copie și originalul.

În situaţia în care cererea se depune prin împuternicit, aceasta va fi însoţită de copia actului de identitate a solicitantului, copia actului de identitate a împuternicitului şi de procura autentificată în condiţiile legii. Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului.

Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare.

ALTE INFORMAȚII DE INTERES

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România.

Pentru situaţiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul adeverinţelor în termen de 10 zile de la data solicitării.

Documentele sunt valabile 6 luni de la data primirii şi numai în scopul pentru care au fost eliberate. Astfel, la nivelul judeţului Bacău sunt înfiinţate şi funcţionează un număr de 7 ghişee de cazier judiciar după cum urmează:

• punctul de lucru de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, str. Alexei Tolstoi nr. 2 după următorul program: de luni până joi între orele 08.00 – 15.00, pentru persoanele născute în România şi străinătate;

• punctul de lucru de la Poliţia Municipiului Oneşti după următorul program: luni – miercuri între orele 08.00 – 12.00, joi între orele 11.00 – 14.00 şi vineri între orele 10.00 – 12.00, pentru persoanele fizice născute în România;

• punctul de lucru de la Poliţia Municipiului Moineşti după următorul program: luni – miercuri între orele 08.00 – 12.00, joi între orele 11.00 – 14.00 şi vineri între orele 10.00 – 12.00, pentru persoanele fizice născute în România;

• punctul de lucru de la Poliţia orașului Buhuși după următorul program: luni – vineri între orele 09.00 – 11.00, pentru persoanele fizice născute în România;

• punctul de lucru de la Poliţia orașului Comănești după următorul program: luni – vineri între orele 10.00 – 12.00, pentru persoanele fizice născute în România;

• punctul de lucru de la Poliţia orașului Dărmănești după următorul program: luni – vineri între orele 09.00 – 11.00, pentru persoanele fizice născute în România;

• punctul de lucru de la Poliţia stațiunii Tîrgu Ocna după următorul program: luni – vineri între orele 08.00 – 10.00, pentru persoanele fizice născute în România.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

error: