Persoanele fizice care găzduiesc cetățeni ucraineni, primesc pentru hrană 20 de lei/zi/persoană găzduită

Persoanele fizice care găzduiesc cetățeni străini sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, beneficiază de decontarea cheltuielilor cu hrana în valoare de 20 de lei/zi/persoană găzduită.

Pentru a beneficia de decontare, persoanele fizice pot depune în primele 3 zile lucrătoare ale fiecărei luni, pentru luna precedentă, la Direcția de Asistență Socială Bacău din strada Ștefan cel Mare, nr. 17A sau prin e-mail la refugiati.ucraina@dasbacau.ro, o cerere în care precizează numărul persoanelor găzduite, numele și prenumele acestora, localitățile din care declară aceștia că provin și intervalul de timp pentru care se solicită decontarea cheltuielilor cu hrana, însoțită de:

  • o declarație pe propria răspundere cu privire la realitatea informațiilor cuprinse în cerere;
  • copia actului de identitate a solicitantului și copii după documentele care atestă dreptul de folosință asupra locuinței în care sunt găzduite persoanele provenite din zona conflictului armat din Ucraina;
  • un extras de cont, în cazul în care se optează pentru plata sumelor prin virament bancar.

Cererea se depune de către o singură persoană pentru aceeași locuință. Cererile depuse după termenul de 3 zile menționat mai sus se vor soluționa în luna următoare.

Modelul cererii și al declarației pe proprie răspundere pot fi descărcate de pe site-ul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău secțiunea: http://www.dasbacau.ro/refugiatiucraina.html.

Informații suplimentare se pot obține la numerele de telefon 0372 777 859 sau 0372 521 018 (Biroul Beneficii Sociale).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *