Precizări din partea primăriei Bacău referitoare la derularea obiectivului de investiții „Locuințe sociale strada Izvoare – rețele de apă, canalizare și refacere drum acces Municipiul Bacău”

Referitor la obiectivul de investitii „Locuințe sociale strada Izvoare-rețele de apă,canalizare și refacere drum acces, municipiul Bacău” vă aducem la cunostiință următoarele :
În prima decadă a lunii mai, s-a recepționat de la SC YUC PROIECT SRL

 • documentația tehnico – economică Studiu de Fezabilitate,
 • studiul topografic,
 • studiu geotehnic,
 • expertiză drum,
 • avize și acorduri obținute de la operatorii de utilități, conform certificatului de urbanism.

  Prin HCL 190 din 30.05.2019, s-au aprobat indicatorii tehnico- economici conform devizului general aferent Studiului de Fezabilitate.

  În data de 13.06.2019, s-a depus spre aprobare referatul (nota conceptuală) pentru acest obiectiv de invesții .

  A fost lansată invitația de participare către Societatea Servicii Publice Municipale în data de 19.06.2019.

  În data de 08.07.2017, s-a întocmit raportul de evaluare a ofertei prezentate de SSPM, declarându-se oferta admisă.

  A fost încheiat contractul de prestări servicii de proiectare faza PTh , în data de 8.07.2019, între Societatea Servicii Publice Municipale și Municipiul Bacău în vederea elaborării proiectului tehnic pentru rețele de apă, canalizare și refacere drum acces strada Izvoare, inclusiv incinta locuințe sociale. Conform termenului impus de Municipiul Bacau, proiectantul , în maxim 20 de zile lucrătoare, va preda documentația DTAC pentru obținerea autorizației de construire, urmând ca documentația tehnico – economică PTh să fie elaborată în următoarele 40 de zile .

  Pentru a evita intârzierile ce țin de procedurile de achiziție, se va încheia contractul de execuție lucrări tot cu Societatea Servicii Publice Municipale Bacău.

  Facem precizarea că obiectivul de investiții sus-menționat se află prevăzut în bugetul pe 2019 al UAT Municipiul Bacău, având o alocare de aproximativ 900.000 lei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *