Primarul Bacăului, Lucian Stanciu Viziteu clarifică problema aprobării bugetului pe anul 2021

Primarul Municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu face următoarele precizări publice cu privire la comunicatul transmis de PSD Bacău în legătură cu o presupusă plată nelegală, adusă în discuție de reprezentanții opoziției ca argument nedemonstrat și nevalabil la blocarea aprobării unui buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021 corect, realist și funcțional.

Comunicatul a fost preluat și distribuit de mai multe publicații tipărite sau on-line, fără a solicita un punct de vedere reprezentanților primăriei cu privire la veridicitatea acuzațiilor, fapt care ne obligă la prezentarea acțiunilor și faptelor așa cu s-au întâmplat în mod real și legal.

”Toate acțiunile întreprinse de municipalitatea băcăuană în legătură cu acest obiectiv de investiții sunt în perfectă legalitate, s-au desfășurat în ordinea cronologică impusă de legislația în vigoare și de procedurile interne ale instituției, respectând întocmai Hotărârile Consiliului Local Bacău, pe care le detaliem și le explicăm după cum urmează:

  1. Obiectivul de investiții ”Sistem de supraveghere video la Insula de Agrement” a fost aprobat și inclus în bugetul de venituri și cheltuieli și în Programul de investiții pe anul 2020, prin HCL nr.123/28.07.2021 cu suma de 95.200 lei (atașăm HCL-ul menționat);
  2. Ulterior, după parcurgerea tuturor etapelor prevăzute de lege în materia achizițiilor publice și de de procedurile interne, a fost încheiat contractul de furnizare nr.560361/11.09.2020 cu S.C. OMEGA NET SRL BACĂU, având ca obiect furnizarea unui ”Sistem de supraveghere video pentru obiectivul Insula de Agrement”, în valoare de 94.950 lei inclusiv TVA, cu o durată de 120 de zile. (atașăm contractul menționat);
  3. Prin HCL nr.292/28.12.2020 se aprobă de către actualul Consiliu Local lista obiectivelor de investiții in continuare pentru care se asigură finanțare și în anul 2021 până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021. Investiția menționată este prinsă în lista obiectivelor de investiții in continuare, la pag.1, pct.3, conform HCL-ului atașat. Menționăm că autoritățile publice locale aprobă la sârșitul unui an calendaristic și fiscal această listă ca să asigure continuitatea investițiilor de la un an la altul, să nu existe blocaje în derularea și executarea corectă a contractelor deja încheiate și a angajamentelor asumate de instituțiile publice în raport cu prestatorii/furnizorii/executanții achiziționați. Ținem să vă reamintim că orice contract de achiziție publică implică de ambele părți atât drepturi cât și obligații, printre care și dreptul contractantului de a fi plătit și obligația autorității contractante de a plăti contravaloarea asumată, în măsura în care sunt respectate condițiile de calitate, cantitate și în termen prevăzute în contract și în anexele acestuia.
  4. Verificarea, receptia si punerea in funcțiune a sistemului de supraveghere video de la Insula de Agrement are loc la inceputul anului 2021, procesul verbal fiind insusit si datat atât de reprezentantul firmei furnizoare cât și de repezentanții primăriei în data de 12.01.2021. (atasăm documentele)
  5. Factura fiscală emisă de furnizor în data 13.01.2021, însoțită de toate documentele solicitate pentru verificarea internă a legalității plăților este achitată de municipiul Bacău în data 05.02.2021, prin ordinul de plată nr.242, în valoare de 94.950 lei. (atașăm toate documentele privind încadrarea, verificarea, ordonanțarea plății și aprobarea ei conform prevederilor legale)

Plata efectuată pentru acest obiectiv de investiții în luna februarie a acestui an este în deplin acord cu aprobarea dată de Consiliul Local al Municipiului Bacău în data de 28 decembrie 2020, același Consiliu Local ai cărui reprezentanți ai opoziției vin astăzi în fața cetățenilor și fac afirmații nefondate, mincinoase și calomnioase atât la adresa conducerii primăriei cât și la adresa funcționarilor din aparatul de specialitate.

Niciun consiliu local nu are dreptul, dacă a aprobat o investiție într-un buget, să elimine arbitrar în bugetul pe anul următor acel obiectiv de investiții, atât timp cât, ulterior aprobării, au fost inițiate și angajate cheltuieli pentru realizarea acelei investiții, au fost executate obligațiile contractuale de către firma contractantă și au fost și executate plăți în cadrul contractului în alt an decât cel în care a fost aprobată investiția.

Domnilor consilieri ai PSD Bacău, explicați, vă rog, cetățenilor municipiului Bacău ce anume este nelegal, după cum ați afirmat în comunicatul dat presei, în plata efectuată în cadrul acestui obiectiv de investiții?

Nu era mai simplu și corect să verificați, în propria activitate și propriile hotărâri, existența aprobărilor legale pe marginea acestui subiect?

De asemenea, deși vi s-a explicat în repetate rânduri, atât în cadrul discuțiilor formale și informale avute pe marginea aprobării bugetului pentru anul 2021 cât și în ședințele publice, continuați să vehiculați cu rea-credință aceste informații în spațiul public, aducând grave prejudicii de imagine atât conducerii primăriei cât și funcționarilor publici implicați.

Mai mult, aspectele de nelegalitate privind plățile efectuate de o instituție publică nu sunt constatate de consilierii locali, ci de organele abilitate ale statului român, respectiv Curtea de Conturi sau instanțele de judecată. Dumneavoastră, în calitate de consilieri locali aveți dreptul cel mult să vă adresați acestora pentru a verifica, înainte de a ieși public cu acuze nefondate.”

Toate documentele doveditoare se găsesc AICI.

Comunicat de Presă

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *