Programul guvernamental „Prima Casă”, modificat prin programul „O casă, o familie”, devine „Noua Casă”

FNGCIMM anunță demararea în scurt timp a noului program Noua Casă, inițiat de Guvernul României, care va continua în bună măsură spiritul programului Prima Casă, dar care aduce noi facilități în schema de finanțare-garantare oferită de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice.
Principalul obiectiv al noului program guvernamental este de a facilita achiziția de locuințe adaptate standardelor de locuire moderne, creșterea calității spațiului de locuit și a spațiilor comune, precum și reducerea riscului seismic prin favorizarea achiziționării de locuințe noi, consolidate sau reabilitate. Un alt efect direct al programului va fi stimularea pieței construcțiilor și a tuturor sectoarelor conexe, care contribuie la un stil de viață adaptat realităților actuale.

Modificările aduse de noul program se referă, în principal, la plafonul creditelor ce pot fi accesate de către beneficiari pentru achiziția de locuințe noi sau asimilate și alte tipuri de locuințe, după cum urmează:

 • Credit destinat achiziției unei locuințe noi sau asimilate de maximum 140.000 EUR, echivalent lei compus din finanțarea acordată de instituția de credit, în valoare de maximum 119.000 EUR, echivalent lei și avansul plătit de beneficiar. Finanțarea acordată de instituția de credit este garantată de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 60%, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente finanțării garantate și acoperă maximum 85% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței;
 • Credit destinat achiziției celorlalte categorii de locuințe de maximum 70.000 EUR, echivalent lei compus din finanțarea acordată de instituția de credit, în valoare de maximum 66.500 EUR, echivalent lei și avansul plătit de beneficiar. Finanțarea acordată de instituția de credit este garantata de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice, în procent de maximum 50%, exclusiv dobânzile, comisioanele și spezele bancare aferente finanțării garantate și acoperă maximum 95% din prețul de achiziție al locuinței, dar nu mai mult decât valoarea rezultată din raportul de evaluare a locuinței.
  Facem precizarea că prin locuință nouă se înțelege orice locuință, recepționată la terminarea lucrărilor, cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat, precum și locuințele supuse unor lucrări de intervenție în vederea consolidării și/sau reducerii riscului seismic
  recepționate la terminarea lucrărilor cu cel mult 5 ani înainte de data solicitării creditului garantat.

Avansul reprezentat de diferența dintre prețul de achiziție al locuinței rezultat din promisiunea bilaterală de vânzare și finanțarea garantată se plătește de către beneficiar, după cum urmează:
a) minimum 15% din prețul de achiziție al locuințelor noi și asimilate;
b) minimum 5% din prețul de achiziție al celorlalte categorii de locuințe.

În ceea ce privește criteriile de eligibilitate în cadrul programului, acestea au rămas neschimbate, astfel poate avea calitatea de beneficiar al Programului orice persoana fizică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • la data solicitării creditului garantat, declară pe propria răspundere fie că nu deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția nicio locuință, indiferent de modul și de momentul în care
  a fost dobândită, fie că deține în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția cel mult o locuință, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafață utilă mai mică de 50 mp;
 • achiziționează sau construiește o singura locuință, printr-un credit acordat și garantat în condițiile Programului;
 • are calitatea de împrumutat în raport cu finanțatorul.
  Se introduc norme tranzitorii prin care contractele de garantare și promisiunile de garantare încheiate și aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgența continuă
  să producă efecte în conformitate cu prevederile legislației în vigoare la data emiterii lor, precum și norme tranzitorii referitoare la solicitările de acordare a unei finanțări garantate aflate în curs de
  analiză la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență prin care li se aplică dispozițiile legale în vigoare la data depunerii lor la finanțator.
  Beneficiarii programului pot efectua rambursarea anticipată parțială sau integrală, fără a se percepe comision de rambursare anticipată.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *