Situatia creșelor din Bacău

Centrul Bugetar Creşe Bacău este un serviciu public specializat în servicii integrate de îngrijire, supraveghere și educație timpurie, fiind înfiinţat în baza Hotărârii Consiliului Local Bacău nr. 127/16.07.2001 și are în subordine 6 unităţi tip creşă, totalizând la ora actuală un număr total de 460 de locuri pentru copiii de vârstă antepreșcolară.

Instituția noastră, prin personalul bine pregătit, are obligația să îndeplinească toate obiectivele de îngrijire și supraveghere specifice vârstei antepreșcolare stipulate de Legea nr. 263/2007 privind înfiinţarea, reoganizarea şi funcţionarea creşelor și Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, precum și normele de igienă prevăzute de Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.

Astfel, în cadrul creșelor din subordine sunt la data prezentei angajați 15 asistenți medicali și 5 coordonatori personal de specialitate (șefe creșă).

Aceste 20 de cadre sanitare au ca atribuții specifice fișei posturilor și: efectuarea triajului epidemiologic zilnic având obligația de a refuza prezența în colectivitate a copiiilor care prezintă simptomatologii specifice unor afecțiuni printre care și cele respiratorii (cu obligația prezentării avizului medical la întoarcerea acestora în activitate), colaborarea cu părinții și medicul de familie al copiilor administrând tratamentele prescrise, monitorizarea și controlul zilnic al tuturor activităților, condițiilor de funcţionare și starea igienico-sanitară a tuturor încăperilor (conform graficelor de curățenie și dezinfecție), întocmirea necesarului și distribuirea medicamentelor către aparatele de urgență din grupe, având obligația de a centraliza toate datele și informațiile referitoare la cazuistica medicală a creșei săptămânal, lunar, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

Din experiența anilor anteriori și ca urmarea a tuturor documentelor întocmite privind prezența copiilor de vârstă antepreșcolară în perioada începutului de an (ianuarie – martie), s-a constatat faptul că există un vârf epidemic al virozelor respiratorii care conduc spre o prezență scăzută a copiilor în cele 6 creșe din subordine, aceasta înregistrând procente cuprinse între 56% – 75%.

Numărul scăzut al prezenței în creșe nu este un indicator al lipsei de preocupare pentru menținerea igienei și respectarea tuturor normelor profilactice, ci mai degrabă un indicator al filtrului riguros de triere al copiilor. Deși conducerea Centrului Bugetar Creşe Bacău se preocupă de cultivarea unui climat propice dialogului cu toți beneficierii serviciilor integrate oferite prin contract de creșe, mereu vor exista din temeri nejustificate și aprecieri neconforme cu realitatea care pot aduce atingere imaginii instituției și activității acesteia.

Centrul Bugetar Creșe Bacău pune în aplicare protocoalele epidemiologice în situația apariției de îmbolnăviri cu risc epidemic atât la nivel individual, cât și la nivel instituțional. Astfel, în toate creșele au fost introduse măsuri suplimentare privind igienizarea spațiilor, creșterea gradului de rigurozitate a triajului epidemiologic, aprovizionarea aparatelor de urgență cu medicație simptomatică și cu materiale sanitare (măști, mănuși, capeline, papuci, halate de unică folosință), materiale de dezinfecție, curățenie și efectuarea periodică a D.D.D. (dezinfecție, dezinsecție și deratizare).

Toate aceste măsuri suplimentare aplicate au fost aduse la cunoștința Primăriei prin solicitarea suplimentării de fonduri, acestea conducând la o lipsă totală de sancțiuni ale tuturor instituțiilor și organelor de control (D.S.P. Bacău, D.S.V.S.A. etc.). Menționăm faptul că în ultima perioadă în creșele publice locale nu s-au înregistrat cazuri de îmbolnăviri cu virus gripal, rujeolă, rubeolă, scarlatină sau hepatite și nici infecții digestive severe.

Astfel, instituției noastre i-au fost aprobate și alocate fondurile necesare pentru aceste măsuri de prevenție în anul 2019 în valoare de peste 37.o00 lei (materiale de curățenie – 18.889,34 lei, medicamente – 3.970,93 lei, materiale sanitare – 1.418,04 lei și produse dezinfectante – 12.827,01 lei). Menționăm faptul că în anul 2019 contractele de prestări servicii D.D.D. (dezinfecție, dezinsecție și deratizare) au însumat o sumă de 8962,01 lei, iar alocările pentru anul 2020 au fost suplimentate după cum urmează: materiale de curățenie – 19.000 lei, medicamente – 6.000 lei, materiale sanitare – 2.000 lei și produse dezinfectante –13.000 lei.

Luând în considerare posibilitatea apariției infecțiilor respiratorii cu noul coronavirus, conducerea instituției a decis aplicarea unor măsuri speciale pentru prevenția acestora, cum ar fi: efectuarea dezinfecțiilor zilnice în 3 reprize cu soluții dezinfectante de concentrație dublă, igienizarea zilnică a jucăriilor și a suprafețelor care intră în contact direct cu mucoasele copiilor, spălarea lenjeriei și a fețelor de masă în regim epidemiologic, prelungirea programului de interdicție a persoanelor stăine în creșe în intervalele stabilite și suspendarea programului de audiență, cu recurgerea la alte mijloce de informare, decalarea înscrierii copiilor de vârstă antepreșcolară pentru anul 2020 – 2021 în luna martie 2020 și nu în ultimul rând efectuarea de instructaje cu personalul angajat și părinții copiilor privind apricarea cu strictețe a tuturor acestor măsuri.

Foto: clujust.ro

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *