Situația epidemiologică în raport cu Influența Aviară (Gripa Aviară)

Având în vedere evolutia gripei aviare înalt patogene la granița de vest a României, zonă tranzitată de culuarul panono-bulgar de migrație pentru păsările sălbatice, precum și numărul mare de păsări sălbatice existente la nivelul României, pe diferite amenajări naturale și artificiale, A.N.S.V.S.A. a impus la nivel local, prin D.S.V.S.A., aplicarea următoarelor măsuri suplimentare de biosecuritate, în vederea reducerii riscului contactului între păsările domestice și sălbatice, după cum urmează:

  1. La nivelul gospodăriilor populației solicităm crescătorilor de păsări respectarea următoarelor reguli:
  • separarea în cadrul gospodăriei, în măsura posibilităților a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice;
  • se va evita prin toate mijloacele creșterea păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ținute închise obligatoriu în spații de cazare special amenajate; atunci când acest lucru nu este posibil, hrănirea și adăparea păsărilor se va realiza într-o zonă acoperită la care nu pot avea acces păsările sălbatice;
  • se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din rezervoarele de apă de suprafață accesibile păsărilor sălbatice;
  • se va evita intrarea mai multor persoane, în zona de exploatare a păsărilor domestice, mișcările limitându-se la o singiură persoană (proprietarul exploatației);
  • se va avea în vedere prevenirea contactului cu alte specii de mamifere, inclusiv rozătoare și alte animale de companie;
  • se vor aplica măsuri suplimentare de evitare a introducerii/diseminării unei eventuale infecții prin folosirea unei încălțăminte diferită în spațiul de exploatare a păsărilor domestice sau a unui amplasament special amenjat pentru dezinfecția încălțămintei;
  • prevenirea oricărui contact direct și indirect între păsările sălbatice vii, în special cele de apă, și păsările domestice și alte păsări, în special rațele și gâștele. Astfel, va trebui limitat accesul tuturor păsărilor domestice si păsări sălbatice captive la luciuri de apă, lacuri. bălți, râuri si orice altă amenaiare hidrologică artificială sau naturală.

2. La nivelul instituțiilor sau unităților care dețin păsări sălbatice captive captive, este obligatoriu: asigurarea protecției în vederea evitării oricărui contact direct sau indirect cu păsările sălbatice;

3. Vânătorii de păsări: se va acorda o atenție sporită asupra riscurilor introducerii și diseminării bolii de către vânători, care pot transmite virusul de la sălbatic la domestic prin păsări vânate și prelucrate în exploatațiile non profesionale sau prin echipamentele (ustensilele).

4. La nivelul exploatațiilor comerciale autorizate/înregistrate sanitar veterinar: se solicită reactualizarea măsurilor generale și specifice de biosecuritate aplicate lanivelul acestor exploatații, conform prevederilor Ordinului ANSVSA 21/2018. Astfel, toate programele de biosecuritate aferente fiecărei unități avicole vor fi revizuite și reavizate de către D.S.V.S.A. Bacău, după introducerea de măsuri suplimentare de biosecuritate, țintite, pentru a se evita introducerea și diseminarea virusului influenței aviare.

5. Monitorizarea păsărilor sălbatice : Administratorii fondurilor cinegetice vor intensifica monitorizarea în special în zonele în care păsările sălbatice sunt staționare, cu raportare către DSVSA Bacău o oricăror modificări a statusului de sănătate a acestor păsări.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *