Marți, 11 august, s-au semnat contractele pentru proiectele care vor fi finanțate în baza Legii nr. 350/2005

Marți, 11 august 2020, în Sala Mare de ședințe a Consiliului Județean Bacău a avut loc semnarea contractelor pentru cele 10 proiecte care vor fi finanțate în baza Legii nr. 350/2005.
În contextul generat de pandemia de COVID-19, Consiliul Județean Bacău și-a revizuit prioritățile privind finanțarea de la bugetul propriu a activităților nonprofit pentru anul 2020. Astfel, au fost finanțate doar activități nonprofit aferente domeniului social pentru a răspunde nevoilor actuale ale societății.

Anul acesta a fost un an special, în care a trebuit să regândim strategia de alocare și prioritățile privind finanțarea proiectelor, ținând cont de condițiile actuale generate de pandemia de Covid-19. Pornind de la specificul perioadei pe care o parcurgem, nevoile existente la nivelul societății și  imperativitatea continuării investițiilor în curs – ca premiză a dezvoltării economice și a creșterii competitivității regionale – am redirecționat sumele care au fost alocate domeniilor cultural și sport, prioritar către domeniile sănatății și social. Am ales să ne implicăm în rezolvarea problemelor de ordin medical și social ale comunității fără însă a opri sau a încetini ritmul investițiilor aflate în curs. Sănătatea, siguranța și dezvoltarea județului au fost prioritățile pe care le-am avut în vedere în acest an a subliniat președintele Sorin Brașoveanu.

Totodată, președintele Consiliului Județean Bacău a ținut să evidențieze faptul că, pentru prima dată, depunerea și evaluarea proiectelor s-a realizat online, prin intermediul portalului specializat creat de către Consiliul Județean Bacău https://portallegea350.ro/, care vine să asigure reducerea timpilor de evaluare și eficientizarea procedurilor, creșterea transparenței decizionale și a accesului la informații publice și o mai bună colaborare cu solicitanţii de finanţare.

Beneficiarii proiectelor, ONG-uri care activează în județul Bacău, și-au exprimat aprecierea față de colaborarea anterioară cu Consiliul Județean Bacău, pe parcursul derulării campaniei proiectului UNIT20 ONG BACĂU. Proiectul, inițiat de Consiliul Județean Bacău, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în parteneriat cu 26 de ONG-uri și 10 parohii din județul Bacău a arătat, o dată în plus, importanța conlucrării între autoritățile locale și societatea civilă.

Am fost, rămânem și vom fi mereu în prima linie alături de autoritățile publice locale. Apreciem modalitatea de gestionare a fondurilor pentru finanțarea activităților sociale și vreau să felicit toți participanții, ONG-uri, autorități și parohii pentru conlucrarea eficientă și spiritul de echipă” a ținut să sublinieze Dan Babliuc, Director executiv Crucea Roșie Bacău.

Gabriela Achihăi, Președinte Fundația de Sprijin Comunitar Bacău a precizat „Suntem alături de autoritățíle locale. Mai bine spus, facem echipă pentru a rezolva împreună problemele comunității. Totodată, vreau să salut dezvoltarea de către Consiliul Județean a portalului destinat legii nr. 350/2005, un instrument de lucru eficient, care ușurează depunerea și evaluarea proiectelor și care ne apropie și ne ajută să colaborăm mai bine și mai eficient”.

În urma procesului de depunere și evaluare, realizat de către o echipă mixtă de evaluare formată din consilieri județeni și specialiști ai aparatului propriu al Consiliului Județean Bacău, au fost selectate 10 proiecte în valoare totală de 406.000 lei care răspund unei diversități de nevoi și probleme ale diferitelor categorii de persoane vulnerabile sau aflate în situații de risc, copii, tineri, vârstnici și familiile acestora.

Integrarea copiilor și tinerilor în comunitate, prevenirea și diminuarea riscurilor care determină separarea copilului de familia sa, facilitarea adaptării la învățământul online, servicii medicale, consiliere pentru persoane vârstnice și bolnavi cronici, prevenirea și reducerea abandonului școlar sunt doar câteva dintre problemele pe care proiectele aprobate își propun să le rezolve.

Au fost aprobate următoarele proiecte:
1. „Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți”
Beneficiar: Asociația SOS Satele Copiilor România

Obiectivul general al proiectului: prevenirea separării de familie pentru un număr de 134 de copii din comunele Hemeiuș, Gârleni , Racova și Blăgești, județul Bacău; Creșterea gradului de conștientizare a comunității cu privire la importanța implicării membrilor săi în acțiuni ce au drept scop diminuarea riscurilor care determină separarea copilului de familia sa.

2. „Educația azi, între artă și știință”
Beneficiar: Asociația Bronx People

Obiectivul general al proiectului: facilitarea integrării sociale pentru 54 copii din centre de tip familial, prin promovarea educaţiei şi adaptarea la online.

3.„Alături de copiii din sate!”
Beneficiar: Fundația de Sprijin Comunitar

Obiectivul general al proiectului: asigurarea unui program de suport social, emoțional și educațional pentru 200 de copii din satele comunelor Stănișești, Dealu Morii, Colonești, Răchitoasa și Motoșeni prin intermediul unei caravane cu voluntari.

4.„Sprijin și solidaritate”
Beneficiar: Asociația Lumina

Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea un program suport in contextul pandemiei SARS COV-2 pentru populația deservită pentru a contribui la îmbunătățirea calității vieții pacienților diagnosticați cu boli cronice/incurabile precum și a familiile acestora, printr-un sistem integrat de servicii: medicale, de consiliere psiho-socială-emotională, de asistență socială și de sprijin educațional.

5.„O viață demnă pentru bunicii noștrii”
Beneficiar: Filiala Bacău a Societății Naționale de Cruce Roşie România

Obiectivul general al proiectului: îmbunătățirea calității vieții pentru persoane vârstnice lipsite de posibilități materiale, aflate la limita subzistenței.

6. „Fiecare merită o Șansă!”
Beneficiar: Fundația Sfântul Ioan Bosco

Obiectivul general al proiectului: asigurarea unui cadru adecvat, necesar dezvoltării unor deprinderi de viață independentă a tinerilor aflați în dificultate care să sprijine facilitarea integrării socio-profesionale prin dobândirea independenței, în cadrul Centrului privind Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă „Don Bosco, atât de necesare în viața de adult, iar pe de altă parte sprijinirea copiilor din grupurile defavorizate în vederea îmbunătățirii rezultatelor școlare și astfel prevenim abandonul școlar în cadrul Centrului de zi „Dominic Savio”.

7.„Copiii colorează viața 2020”
Beneficiar: Asociația Papillon Clinique

Obiectivul general al proiectului: prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor din învățământul preșcolar, din județul Bacău, cu tulburări de dezvoltare și învățare, prin implicarea directă a 30 de cadre didactice și indirectă a părinților/reprezentanților legali ai copiilor.

8.„RE-START Centrul de zi”
Beneficiar: Fundatia Sfântul Ioan Calabria

Obiectivul general al proiectului: relansarea serviciilor sociale de tip Centru de Zi pentru copiii aflați în dificultate în localitatea Răcăciuni, dupa perioada declarată de stare de alertă. De asemenea își propune să intervină asupra consecințelor emoționale care au apărut în rândul copiilor și a familiilor acestora în situația de criză provocată de noul coronavirus.

9. „Servicii de recuperare inovative pentru copii si tineri”
Beneficiar: Asociația Centrul Daniel

Obiectivul general al proiectului: creșterea calității vieții copiilor și tinerilor cu dizabilități sau boli invalidante prin utilizarea mijloacelor tehnologice moderne în procesul terapeutic, sprijinirea integrării sociale a acestora prin consilierea și instruirea părintilor, activități de recuperare și reabilitare, îmbunătățirea abilităților de igienă în contextul actual creat de noul coronavirus.

10.„Centrul rezidențial – a doua viață pentru vârstnici!”
Beneficiar: Asociația Sf. Voievod Ștefan cel Mare – Hârja

Obiectivul general al proiectului: adaptarea serviciilor de îngrijire acordate vârstnicilor instituționalizați la efectele pe termen lung ale pandemiei.

Felicitări și mult succes tuturor beneficiarilor!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *