LA CEAS ANIVERSAR – 50 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA ȘCOLII GIMNAZIALE „GEORGE BACOVIA” BACĂU

G. Washington spunea că „Educația e cheia ce deschide poarta de aur a libertății”, iar școala noastră a înmânat această distinsă cheie învățăceilor săi, timp de 50 de ani. Cincizeci de ani de existență … La ceas aniversar, emoția și mândria, satisfacția, bucuria și respectul pentru instituția în care ne desfășurăm activitatea, se împletesc cu amintirile, dând o lumină și o culoare aparte lunii noiembrie.

Să dăm cu sfială la o parte perdeaua timpului și să rememorăm cum, într-o toamnă aurie, a luat ființă Școala Generală Nr. 27 din Bacău, actualmente Școala Gimnazială „George Bacovia”. 

Primul director al școlii, prof. Teodoru Neculai, a fost cel care a pus piatra de temelie a școlii, la 1 septembrie 1969. Atunci  a fost numit director și a fost întâmpinat de o groapă plină cu apă  în loc de școală, dar a pornint cu optimism, entuziasm și tenacitate pe un drum presărat cu îndoieli și greutăți. Deoarece lucrările se realizau cu dificultate, cursurile au fost susţinute în clădirea Liceului Pedagogic din Bacău până pe 29 noiembrie 1969, când profesori și elevi s-au mutat în noua locaţie, cu toate că exteriorul clădirii a fost finalizat abia anul următor, în luna august.

La început de drum, instituția de învățământ găzduia 12 săli de clasă, două ateliere, două laboratoare, o bibliotecă, o cancelarie. În trimestrul al II-lea, au fost divizate din nou clasele a V-a şi a VIII-a, astfel că la 12 ianuarie 1970, Școala Nr. 27 funcționa cu 16 clase. La  cursurile  de  zi  erau  înscrişi  467 elevi iar  la seral  216  elevi, care erau repartizaţi în câte două clase paralele, excepţie făcând clasa a VIII-a unde funcţiona o singură clasă. Pe parcurs, numărul elevilor înscrişi a crescut la  clasele I-VIII, datorită mutării multor familii venite şi din alte localităţi.

Cadrele didactice alături de primul director al școlii,
Prof. Teodoru Neculai
Anul şcolar 1970-1971

În anul 2008 a fost înfiinţată Grădiniţa cu program normal „George Bacovia” Bacău, care funcţionează până în prezent în corpul de clădire al şcolii.

         În anul 2009 denumirea școlii s-a schimbat, din Școala Nr. 27 în Școala „George Bacovia” Bacău.

În anul școlar 1998-1999, în cadrul școlii noastre a fost implementat un proiect inovator pentru orașul Bacău și anume, sistemul educațional alternativ Waldorf. Acesta a funcționat până în anul 2004, cu câte o clasă pe nivel, în paralel cu restul claselor cu sistem de predare tradițional.

Anul 2000 a fost pentru toți un prilej de bucurie, sărbătorind 30 de ani de existență a școlii, lansându-se  numărul  aniversar al revistei „Plumb”, chintesență a gândurilor și sentimentelor elevilor și profesorilor. D-na prof. Crăciun Mariana a  a reușit cu succes să rememoreze crâmpeie din viața și activitatea educativă desfășurată de elevi și cadre didactice, realizând o „Carte a școlii”,  făcând cititorii  să pătrundă cu ochii minții și sufletului dincolo de cuvinte, simțind  poezia, parfumul și farmecul școlii.

La ceea ce suntem astăzi, au contribuit și echipele de directori care  au condus destinul intituției, au continuat să viseze, să spere, să fie încrezători  …  în ei și în oamenii de lângă ei, cuvintele de ordine fiind: calitate, seriozitate, dăruire, respect. Amintim, ca un simbol al recunoştinţei şi aprecierii muncii dumnealor, pe dascălii care și-au dăruit ani din viață, pentru ca școala să fie ceea ce este astăzi, pentru ca visul bacovian să dăinuie peste vreme:

Anul şcolar 1969-1970  Dir.  Teodoru Neculai
                                       Dir. Adj.  Donici Rodica
   
Anul şcolar 1970-1971  Dir. Teodoru Neculai
                                       Dir. Adj. Manea Aurica
   
Anul școlar 1972-1974  Dir. Teodoru Neculai
                                               Dir. Adj. Maria Herghelegiu
Anul şcolar 1974-1975  Dir. Teodor Neculai
                                       Dir. Adj. Fifirig Maria, Herghelegiu Maria
   
Anul şcolar 1975-1980  Dir. Teodor Neculai
                                       Dir. Adj. Herghelegiu Maria
   
Anii şcolari 1980 – 1989 Dir. Crăciun Elena
                                         Dir. Adj. Iancu Ştefan
   
Anul şcolar 1989 – 1990 Dir. Popa Mariana
                                         Dir. Adj. Burlacu Mihai
   
Anul şcolar 1989-1992 Dir. Şnel Constantin
                                        Dir. Adj. Juncu Constantin, Teirău Zamfirița
   
Anii şcolari 1994-2002  Dir. Şnel Constantin
                                       Dir. Adj. Juncu Constantin
   
Anii şcolari 2002-2003  Dir. Juncu Constantin
                                       Dir. Adj. Florescu Clement
   
Anii şcolari 2003-2006  Dir. Florescu Clement
                                       Dir. Adj. Robciuc Florinel
   
Anul şcolar 2006-2007  Dir. Florescu Clement
                                 
Anul şcolar  2007-2008 Dir. Florescu Clement
                                       Dir. Adj. Juncu Constantin
   
Anii şcolari 2008-2010  Dir. Juncu Constantin
                                       Dir. Adj. Robciuc Florinel
   
Anii şcolari 2010-2012 Dir. Juncu Constantin
   
Anul şcolar 2012-2013 Dir. Juncu Constantin
                                      Dir. Adj. Florescu Clement
   
Anul şcolar 2013-2016 Dir. Florescu Clement
                                      Dir. Adj. Nedelcu Carmen
   
Anul şcolar 2016-2019 Dir. Nedelcu Carmen
  Dir. Adj. Vițalaru Lăcrămioara

Școala noastră s-a remarcat printr-o bogată activitate, implicând elevii și părinții în activități diverse, atractive și interactive, realizând un parteneriate durabile între dascăli și învățăcei.

Elevii de ieri și de azi, consideră școala noastră un prieten drag care va avea mereu un loc aparte în inimile lor. Pe băncile școlii și-au descoperit prietenii, au învățat să dăruiască, să depășească provocările vieții, au avut bucurii și dezamăgiri, au fost permanent încurajați să gândească, să creeze, să aibă opinii, să scrie  …  să aibă curajul să fie ei înșişi.

Peste tot în școală plutește mireasma delicată a cuvintelor  noblețe, dăruire, sinceritate. Chiar dacă anii, cu amintirile lor, se risipesc în cele patru zări, în suflet ne vor rămâne amintiri de neșters, care se vor înlănțui într-o armonie perfectă, formând o simfonie inegalabilă.

         La mulți ani, dragă școală!                    Prof. Busuioc Elena-Alina

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *