Lucrând împreună pentru o europă verde, competitivă și incluzivă

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, în calitate de promotor de proiect, în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea și Centrul Pentru Politici și Servicii de Sănătate București, în calitate de parteneri proiect, organizeză la data de 20 iunie 2023 în Aula Universității ”Vasile Alecsandri” evenimentul public în cadrul proiectului “ASIGUR Bacău și Vrancea” (Aria-de-Servicii-Integrate-Guvernate-local-cu-Respect Bacău și Vrancea), cod proiect PN4056 derulat prin programul de ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, operat de Fondul Român de Dezvoltare

Socială, cu sprijinul Granturilor SEE și Norvegiene având ca scop prezentarea rezultatelor intermediare privind progresul activităților desfășurate și identificarea unor strategii de colaborare interinstituțională în vederea identificării unor surse de finanțare ce vor fi puse la dispoziția instituțiilor interesate în scopul asigurării sustenabilității serviciilor de asistență socială, medicală și de educație parentală, la nivel comunitar.

În cadrul Mesei Rotunde vor lua cuvântul Președintele Consiliului Județean Bacău, dl. Valentin Ivancea, Directorul General al D.G.A.S.P.C. Bacău, dl. Cristian Codreanu, dna. Șef Serviciu Centrul de Primire în Regim de Urgență Anca Candrea, dna. Șef Birou Proiecte și Strategii Larisa Cojocaru, dna. Delia Colac Coordonator Proiect Asigur precum și reprezentanți ai comunităților implicate în proiect.

Proiectul își propune să furnizeze servicii sociale integrate pentru 1250 de persoane din 50 de localități (49 de localități din mediul rural, 1 localitate din mediul urban – toate cu mai puțin de 20.000 locuitori) din județele Bacău și Vrancea. Pe parcursul desfășurării proiectului, persoanele vor beneficia de servicii sociale și servicii medicale, din care 200 vor beneficia și de servicii de educație parentală continuând inițiativa de succes AURORA a UNICEF în județul Bacău extinzând astfel intervenția la noi comunități.

Grupurile vulnerabile vizate de prezentul proiect sunt persoanele cu dizabilități, inclusiv copiii (889 persoane), membrii familiilor vulnerabile (361 persoane). Acestora li seadaugă profesioniștii implicați în lucrul cu grupuri vulnerabile în cele 50 de localități (min. 100 persoane).

DGASPC Bacău este responsabilă de coordonarea proiectului și a intervenției în județul Bacău, DGASPC Vrancea este responsabilă de coordonarea intervenției în județul Vrancea, iar CPSS asigură serviciile de educație parentală și medicale – mobile și telemedicină.

                Valoarea totală a proiectului este de 2,439.510.45 euro (11.673,057.52 lei), și se desfășoară pe o perioadă de 33 de luni, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, prin Programul ”Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, apelul ”Dezvoltare locală”, rata grantului fiind de 100%.

Pentru informații oficiale despre Granturile Norvegiene și detalii suplimentare despre A.S.I.G.U.R. accesați www.eeagrants.ro , www.frds.ro și www.asigurro.ro .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *