Măsuri speciale luate de Universitatea „V. Alecsandri” din Bacău privind finalizarea Semestrului II al alunui universitar 2019-2020

În urma consultării cu studenții și cadrele didactice, precum și în conformitate cu legislația actuală aflată în vigoare, Consiliul de administrație și Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău au elaborat și aprobat un Ghid care să completeze și să modifice, unde este cazul, pe perioada pandemiei COVID-19, regulamentele referitoare la activitatea didactică pentru finalizarea semestrului II al anului universitar 2019-2020, respectiv:

  1.  Activitatea pe tot parcursul semestrului II al anului universitar 2019-2020, din momentul suspendării activității didactice față în față se realizează numai online (începând din 16 martie 2020, activitatea didactică se desfășoară online pe platforma oficială Teams sau pe WhatsApp, Facebook, Google Classroom, e-mail etc.). Laboratoarele, lucrările practice etc., vor fi recuperate în sistem modular, intensiv, după încetarea stării de urgență și înainte de sesiunile de examene aferente semestrului al II-lea, conform O.M. nr. 4206/06.05.2020. Activitățile practice din semestrul I și anii anteriori, neefectuate de studenți se pot recupera, la cererea studenților interesați, în același sistem, în perioada stabilită de structura anului universitar;
  2. Activitatea de practică se va finaliza prin colocviu online, pe cunoștințele teoretice dobândite de student în domeniu, în timpul anilor de studii;
  3. Activitatea didactică se va finaliza, conform noii structuri a anului universitar, aprobată în ședința Senatului Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău din data de 05.05.2020.
  4. Orice alte activități (exclusiv cele didactice) care erau programate în intervalul martie – septembrie 2020 se vor reprograma în ultimul trimestru (T4) al anului 2020 (spre exemplu: evaluarea cadrelor didactice de către studenți);
  5. Pe perioada pandemiei COVID-19 nu se vor percepe penalizări la achitarea taxelor de studii;
  6. Taxele (de studii, recuperare laboratoare, reexaminare) nu se majorează.

Consiliul de administrație și Senatul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău elaborează și aprobă, în mod continuu, regulamente noi și modificări la cele aflate în vigoare, astfel încât toate activitățile din cadrul Universității să nu fie afectate de pandemia COVID-19, iar studenții, care sunt partenerii noștri, să fie ținuți la curent cu toate informațiile necesare.

În acest sens, studenții, cadrele didactice, colaboratorii și toate persoanele interesate sunt rugate să acceseze informațiile de pe site-ul universității (www.ub.ro), platforma Teams, site-ul Ligii studențești și pagina de Facebook a Universității.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *