Părinții primesc zile libere pentru supravegherea copiilor, inclusiv după ridicarea stării de urgență

Posibilitatea unui părinte de a-și lua concediu pentru supravegherea copilului și modalitatea de aplicare a acestei prevederi a fost votată cu unanimitate în Camera Deputaților, unde s-a dezbătut proiectul de lege privind Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2020. 

Potrivit acestor prevederi, devenite lege, unul dintre părinți poate beneficia de concediu pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ, inclusiv pe durata vacanțelor școlare, dacă programele ”after school”, tabere școlare sau alte forme de protecție sunt închise din cauza vremii nefavorabile sau a altor situații extreme, decretate de autorități. Zilele libere se acordă și părinților copiilor mai mici de trei ani, chiar dacă aceștia nu sunt cuprinși într-o formă de educație timpurie anteșcolară.

Cererea pentru acordarea de zile libere trebuie însoțită de o declarație pe proprie răspundere a celui de-al doilea părinte, din care să reiasă că nu a solicitat aceleași facilități la locul său de muncă.

Beneficiază de zile libere pentru îngrijirea minorilor, doar cu acordul angajatorului, salariații dintr-o serie de domenii cheie: sectorul energetic național, telecomunicații, radioul și televiziunea publică, domeniul nuclear, asistența socială, transporturile în comun și pe calea ferată, salubrizarea localităților, aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură, apă, comerț alimentar, producție și distribuție de medicamente, farmacii, distribuție de carburanți. De zilele libere nu pot beneficia familiile în care unul dintre părinte se află în concediu de creștere a copilului, în concediu de odihnă sau fără plată sau este asistent personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere. Nu pot primi zile libere nici salariații din firmele cu cu activitatea suspendată și angajații al căror soț sau soție nu realizează venituri din salarii, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, din activități agricole sau silvice, excepție făcând doar cei care sunt încadrați într-un grad sever de handicap.

Cuantumul indemnizațiilor aferente zilelor libere este suportat de angajator și este 75% din salariul de bază aferent unei zile lucrătoare. Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, iar angajatorul poate recupera din Fondul de garantare a creanțelor salariale contravaloarea indemnizației nete, achitată salariatului aflat în concediu.

În cazul persoanelor aflate în concediul pentru creșterea copilului, dreptul acestora la indemnizație se va prelungi cu încă 180 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

De o prelungire de trei luni la plata ajutorului de șomaj vor beneficia și șomerii aflați acum în plată, inclusiv cei care ar trebui să iasă din șomaj în timpul stării de urgență. Ajutorul de șomaj se va achita până la ridicarea stării de urgență și încă trei luni, ulterior.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *