Peste 30 de sancțiuni în cadrul acțiunii de control în domeniul siguranței alimentelor în perioada iulie-august 2021

In perioada iulie – august 2021, personalul cu atribuţii de control oficial din cadrul D.S.V.S.A. Bacău, a efectuat la nivel judeţean un număr de de 667 de controale in unităţile supuse controlului sanitar veterinar si pentru siguranţa alimentelor.

Acțiunile de verficare au vizat aspecte privind respectarea de către operatorii economici din domeniul alimentar a condiţiilor de înregistrare/autorizare și funcționare a unităților, a modului de întreținere și igienizare a spaţiilor în care produsele alimentare sunt manipulate, a condițiilor de prelucrare și de depozitare a materiilor prime şi a produselor finite, a cerințelor de trasabilitate și a celor privind etichetarea, controlul dăunătorilor, evidenţa documentelor şi a informaţiilor privind implementarea procedurilor bazate pe analiza riscului (sistemul HACCP), precum si respectarea prevederilor legislative privind retragerea si rechemarea produselor alimentare neconfome de pe piaţă, notificate prin platforma RASFF. 

In baza protocolului comun interinstituţional cu IPJ Bacău si a dispoziţiilor emise de A.N.S.V.S.A., s-au iniţiat la nivel judeţean controale in trafic verificându-se:

 • Interdicţia circulaţiei şi transportul porcilor pe drumurile publice sau private, in zonele afectate, având în vedere situația epidemiologică sub raportul pestei porcine africane (PPA).
 • Verificarea documentelor însoțitoare legale aferente transportului de animale vii, produselor de origine animala, subproduselor de origine animala, hranei pentru animale, etc;
 • Verificarea stării de igienă a mijloacelor auto destinate transportului de animale vii;
 • Verificarea respectării regulilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului (conform prevederilor Reg. (CE) nr. 1/2005), pe perioada caniculei si nu numai.

Numărul mijloacelor auto verificate in perioada menţionată a fost de 260, constatându-se o abatere de la legislaţia sanitara veterinara in vigoare (transport de animale fara crotalii/neidentificate), sancţionată potrivit HG nr. 984/2005 cu modificările si completările ulterioare in vigoare cu suma de 1500 lei.

Pentru neregulile constatate și încălcarea prevederilor legislației în domeniul siguranței alimentelor, s-au aplicat 32 sancțiuni contravenționale, din care:

 • 18 amenzi contravenţionale, potrivit HG nr. 984/2005 cu modificările si completările ulterioare, in valoare totala de 67200 lei.
 • 4 avertismente scrise, conform OG nr. 2/2001 cu modificările si completările ulterioare,
    Complementar s-a dispus reţinerea oficiala si neutralizarea conform legislaţiei sanitare veterinare in vigoare: 288,75 kg produse alimentare de origine nonanimala.

Principalele neconformităţi identificate au fost:

 • Comercializarea directa către consumatorul final in spatiu neiregistrat sanitar veterinar si pentru siguranţa alimentelor;
 • Nerespectarea condiţiilor de igiena prevăzute de legislaţia in vigoare (pavimente si pereţi neigienizaţi, agregate frigorifice neigienizate, etc);
 • Ambalarea si etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;
 • Neasigurarea trasabilităţii produselor alimentare;
 • Nerespectarea condiţiilor de depozitare a produselor alimentare impuse de producători;
 • Nerespectarea normelor stabilite de A.N.S.V.S.A. privind întreţinerea corespunzătoare a spatiilor de depozitare, prelucrare si valorificare a produselor alimentare, a utilajelor si ustensilelor de lucru folosite;
 • Folosirea apei care nu este conforma cu legislaţia specifica privind calitatea apei potabile, in unitatea de producţie;
 • Raionarea necorespunzătoare a produselor alimentare in funcţie de criteriile de compatibilitate dintre acestea;
 • Nerespectarea compartimentării vestiarului de către personalul angajat;

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *