Trei focare de Pestă Porcină Africană la porc domestic în localitățile Răcăciuni, Parava și Letea Veche

La această dată, în județul Bacău evoluează  3 (trei) focare de Pestă Porcină Africană la porc domestic în gospodăriile populației din localitățile Racaciuni , Parava si Letea Veche.

 In data de 19.11.2020 a fost confirmat un  focar de Pestă Porcină Africană la porci domestici, în gospodăria populației, în localitatea Rusi-Ciutea , comuna Letea Veche, judetul Bacau .

De asemenea sunt active restricțiile pentru 43 cazuri de P.P.A. la porc mistreț în Fondurile cinegetice de pe raza județului Bacău. Încă de la notificarea suspiciunii de boală, pe probele analizate de L.S.V.S.A. Bacău, serviciile veterinare au intervenit de urgență.

Gospodăria afectata au  fost plasata sub supraveghere oficială, au fost aplicate măsuri de restricție pentru circulația persoanelor, animalelor, produselor, subproduselor și mijloacelor de transport. În trasabilitatea bolii 2 suine au murit iar în cadrul măsurilor de combatere și asanare a bolii, 31 suine au fost ucise si neutralizate, cu respectarea legislatiei sanitare veterinare în vigoare.

   Unitatea Locală de Decizie a Centrului Local de Combatere a Bolilor Bacău, aflată sub conducerea Prefectului judetului Bacau, a adoptat în aceeași zi, la confirmarea bolii,  Hotărârea de aprobare a  Programelor de măsuri, care se aplică înzonele de restricții pentru Pesta porcină africană.

MĂSURILE DE COMBATERE A PESTEI PORCINE AFRICANE la porc domestic cuprind în zonele de restricții, între cele mai importante acțiuni:

  • O campanie de conștientizare a cetățenilor  de catre administratiile publice locale, prin instalarea semnelelor și panourilor de avertizare pe căile de acces din zonele de protecţie. Aceste semne se vor instala şi pe drumurile ce delimitează graniţele zonelor de protecţie şi de supraveghere. În toate locurile de mare vizibilitate din localitățile cu restricții, vor fi amplasate afișe cu reguli simple și clare pe care toți crescătorii de suine au obligația să le respecte pentru a preveni răspândirea bolii;
  • Recensământul tuturor exploataţiilor care vor fi vizitate de echipele formate din medici veterinari, desemnate de catre D.S.V.S.A. Bacau, într-un termen de cel mult şapte zile, în vederea efectuării unui examen clinic al porcilor şi a unui control al registrului şi al mărcilor de identificare a porcilor ;
  • Prin grija autoritatii publice locale, la intrarile si ieșirile din gospodăriile populației care dețin porci din perimetrul stabilit de către DSVSA Bacău, în jurul focarului,  se vor instala dezinfectoare individuale, în termen de 5 zile de la adoptarea prezentului plan de masuri;
  • Se interzice circulaţia şi transportul porcilor pe drumurile publice sau private. Această interdicţie nu trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră, fără descărcare sau oprire, cu documente legale;
  • În zonele în care s-a identificat P.P.A. la porc domestic, în Fondul de vânătoare de pe raza U.A.T., se realizeaza vânătoarea intensivă până la reducerea efectivelor de mistreți la limita cotelor optime.

Foto: Arhivă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *