Poliția Locală a Municipiului Bacău va prelua atribuțiile ce privesc eliberarea permiselor de liberă trecere

Începând cu data de 08.10.2018, Poliția Locală a Municipiului Bacău va prelua atribuțiile ce privesc eliberarea permiselor de liberă trecere contra cost în orașul Bacău, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 305 din 31 august  2018 de aprobare a Regulamentului privind regimul de acces și circulație, staționare și parcare pentru
diferite categorii de vehicule rutiere în municipiul Bacău. Pentru eliberarea permiselor de liberă trecere necesare transportului de marfă/ de persoane, transportului agabaritic sau utilajelor care realizează lucrări pe raza municipiului Bacău și care nu pot utiliza alte rute alternative, solicitantul/operatorul de transport va depune la sediul Poliției Locale a Municipiului Bacău o cerere prin care va specifica numărul de înmatriculare al autovehiculului, masa maximă total autorizată înscrisă în certificatul de înmatriculare, traseele pentru care se solicită și perioada în care va circula, însoțite de următoarele documente:
– Copie certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului;
– Copie certificat de înmatriculare autovehicul;
– Copie carte de identitate a solicitantului pentru situația în care se declară pe propria răspundere valoarea masei total maxim autorizată;
– Dovada achitării taxei pentru eliberarea permisului de liberă trecere, taxă stabilită
conform hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Bacău de stabilire a taxelor
locale.
Plata taxelor percepute pentru eliberarea acestor permise se va putea face la Direcția de Impozite și Taxe Locale Bacău și sunt următoarele:
Intervalul orar Taxă
1. 07.00-09.00 În acest interval orar circulația vehiculelor este interzisă
2. 09.00-16.00 3 lei/to/zi
3. 16.00-18.00 În acest interval orar circulația vehiculelor este interzisă
4. 18.00-22.00 3 lei/to/zi
5. 22.00-07.00 2 lei/to/zi

Perioadă de valabilitate Taxă Valoare
1. Abonament lunar (30 zile) 2 lei/to/zi 60 lei/to
2. Abonament anual (365 zile) 1,5 lei/to/zi 548 lei/to
Circulația diferitelor categorii de vehicule destinate transportului de mărfuri sau persoane, precum și a utilajelor pentru efectuarea de lucrări în municipiu se va desfășura conform rutelor și a intervalelor orare atent specificate în acest regulament.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *